Ademtherapie Den Haag

Info verwijzer

Indicaties en verwijzingen

  • – Spanning gerelateerde problemen zonder specifieke oorzaak: hyperventilatieklachten, vermoeidheid, slaapproblemen, gespannenheid, hoofdpijn, burn-out.
  •  
  • – Psychische problemen: angst- en paniekaanvallen, depressie, fobieën en traumaverwerking.
  •  
  • – Functionele problemen van stem, houding, adem en beweging, zoals rug- en nekklachten, scoliose, verbetering rompbalans, chronische pijn, RSI, whiplash.
  •  
  • – Problemen met specifieke somatische oorzaak: zoals klachten bij hart- en longpatiënten, en bij mensen met neurologische problemen. Preventief als wel als bij revalidatie.
  •  
  • – Onbegrepen klachten
  •  

Door het bijhouden van een resultatenproject sinds 2008 heeft het overkoepelend orgaan AOS een goed beeld van de klachten die door onze therapeuten worden behandeld en in welke mate deze klachten daar goed op reageren. Bovenstaande lijst met indicaties zijn daarop gebaseerd.

Cliënten hoeven op dit moment geen verwijsbrief te hebben van hun huisarts. De therapie wordt ook zonder een verwijsbrief gedeeltelijk vergoed van uit het aanvullende pakket door de meeste zorgverzekeraars.

De therapeut J. de Klerk is gecertificeerd Adem- en Ontspanningstherapeut Methode van Dixhoorn. Lid van de AOS en beroepsvereniging VDV. (Van 2010-2013 was zij voorzitter van de beroepsvereniging.)
Tevens is zij geschoold op de vlakken van CGT – Acceptance and Commitment Therapy, en Rouwverwerking.

 

Onderstaand vindt u de (ingekorte) tekst van de brochure voor verwijzers uitgegeven door:
Centrum Adem- en Ontspanningstherapie
Frederik van Blankenheymstraat 10
3817 AG Amersfoort
Tel.: 033 – 463 52 92


Logo Methode Van DixhoornAdem- en Ontspanningstherapie
Methode Van Dixhoorn

Een nieuwe, complete methode voor de behandeling van klachten en disfunctioneren als gevolg van ‘gewone overspanning’

Ontstaan van de methode
De Adem- en Ontspanningstherapie Methode Van Dixhoorn is in de afgelopen 30 jaar ontwikkeld. Reeds tijdens zijn medische studie werd dr. J.J. van Dixhoorn gegrepen door de mogelijkheid patiënten te leren zelf hun gezondheid te bevorderen. In verband daarmee bestuurde van Dixhoorn zowel westerse als oosterse ontspanningstechnieken. Tevens verdiepte hij zich in de kennis over stress en stressmanagement.

In de loop der jaren ontwikkelde Van Dixhoorn een geheel nieuwe reeks van instructies en handgrepen, die eenvoudig, veilig en effectief zijn, juist omdat ze nauw aansluiten bij de dagelijkse bewegingen. Door zich enkele instructies eigen te maken, nemen overspanning en stressklachten af, terwijl de stressbestendigheid merkbaar toeneemt.
Specifiek is een dynamische vorm van ontspanning als gevolg van het faciliteren van een functionele wervelkolombeweging. Hij ontwikkelde een model voor de innige samenhang tussen de beweging van de wervelkolom en de ademhaling. Door dit te benutten verbeteren de lichaamshouding, de ademhaling en de mentale spanning. Door zich enkele instructies eigen te maken, nemen overspanning en stressklachten af, terwijl de stressbestendigheid merkbaar toeneemt.
Zo stelde van Dixhoorn het gunstige effect van de methode vast bij hartinfarctpatiënten, tijdens een gerandomiseerd onderzoek waarop hij cum Laude aan de EUR promoveerde. De medische consumptie bleek over 5 jaar aanzienlijk afgenomen te zijn in patiënten die behandeld werden met ontspanningstherapie. Ook in andere behandelsituaties leidt adem- en ontspanningstherapie tot verbeteringen waardoor medicatie, oefentherapie, psychologische zorg, revalidatie of operatief ingrijpen minder nodig zijn.
Hij verbreidde zijn aanpak, ondermeer als gastdocent bij de Nederlandse Hartstichting, het Nederlands Paramedisch Instituut en via een eigen opleiding.

‘Gewone’overspanning
De methode maakt onderscheid tussen de gevolgen van actueel belastende factoren (stressoren), én de daardoor opgebouwde overspanning in het individu, die disfunctioneel is en relatief los staat van de situatie. Het is een ‘vertrouwd’ geworden toestand, die veelal onbewust de voedingsbodem vormt voor klachten en disfunctioneren.
De ‘gewone’ overspanning kan adequaat behandeld worden met adem- en ontspanningstherapie. Klachten die gunstig reageren zijn kennelijk het gevolg van overspanning en vormen de indicaties voor adem- en ontspanningstherapie. Als de overspanning afneemt wordt ook de invloed van actuele stressoren op de klachten verhelderd. Zij kunnen zowel vanuit de sociale omgeving als vanuit het lichaam werkzaam zijn. De deelnemer leert de stressoren te onderscheiden van zijn innerlijke overspanning, neemt maatregelen ertegen of zoekt andere hulp, of leert er beter mee om te gaan.
We werken ook samen met andere disciplines zoals psychologische hulp om deze behandeling te versterken. Als iemand beter met zijn ‘spanning’ kan omgaan zal de behandeling meer geïnternaliseerd worden.

Verloop van de behandeling
In 4 individuele zittingen wordt onderzocht of er sprake is van een vorm van overspanning die reageert op de instructie. Blijkt dit het geval en is er klachtverbetering, dan wordt de behandeling voortgezet. Wanneer de betrokkene wel reageert op de behandeling, maar de klachten nemen helemaal niet af, dan zijn zij hoogstwaarschijnlijk níet het gevolg van overspanning. En zal dat gerapporteerd worden aan de verwijzer. Wordt de behandeling voortgezet dan zal meestal 2 tot 4 behandelingen afdoende.zijn.

Indicaties voor behandeling
Spanningsgerelateerde problemen: klachten zonder somatische oorzaak, hyperventilatieklachten, vermoeidheid, slaapproblemen, gespannenheid, hoofdpijn, burn-out.
Psychische problemen: angst, depressie, fobieën en traumaverwerking.
Functionele problemen van stem, houding, adem en beweging, zoals rug- en nekklachten, scoliose, verbetering rompbalans, chronische pijn, RSI.
Problemen met specifieke somatische oorzaak: zoals klachten bij hart- en longpatiënten, en bij mensen met neurologische problemen. Preventief als wel als bij revalidatie.

Onderzoek
Door dr. J. van Dixhoorn wordt veel onderzoek gedaan naar de resultaten van AOT en verschillende indicatie gebieden. Op de site www.methodevandixhoorn.com staan verschillende artikelen.
Bovendien houden wij sinds meerdere jaren een resultaten project bij. Binnenkort komen er verschillende onderzoeken uit met als onderwerpen: Burn-out, Vermoeidheidsklachten, Slecht Slapen,COPD, en Stemproblemen. Over hyperventilatie is een boek in de maak, met als verwachte verschijningsdatum najaar 2013.

Verdere informatie
Voor verdere informatie verwijs ik u naar de websites:
– www.methodevandixhoorn.com
– www.ademtherapie-aos.org
– www.vandixhoornvereniging.com

Nieuwsgierig naar hoe het met je gesteld is?
Vul de vragenlijsten in en krijg feedback!

Inschrijven voor de nieuwsbrief