Ademtherapie Den Haag

Extern vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand die werknemers in een organisatie kan benaderen wanneer ze te maken hebben met problemen of conflicten op het werk. De vertrouwenspersoon luistert naar de werknemers, biedt hen een luisterend oor en probeert samen met hen naar een oplossing te zoeken.

Een vertrouwenspersoon kan ook een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van conflicten en het bevorderen van een goed werkklimaat. Door open en eerlijk te communiceren en werknemers te ondersteunen, kan een vertrouwenspersoon bijdragen aan een gezonde en respectvolle werkomgeving.

Een vertrouwenspersoon kan ook een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van seksuele intimidatie en het behandelen van klachten hierover. Door een vertrouwenspersoon te benaderen, kunnen werknemers hun beklag doen en worden de klachten op een professionele manier behandeld.

Al met al kan een vertrouwenspersoon dus een waardevolle aanvulling zijn op een organisatie, omdat hij of zij kan helpen bij het oplossen van problemen, het bevorderen van een goed werkklimaat en het voorkomen en behandelen van klachten.

Het is belangrijk voor een werkgever om een vertrouwenspersoon te hebben omdat een vertrouwenspersoon kan helpen om een goed werkklimaat te behouden en conflicten op het werk te voorkomen of op te lossen. Een vertrouwenspersoon is iemand die werknemers in een organisatie kunnen benaderen wanneer ze te maken hebben met problemen of conflicten op het werk. De vertrouwenspersoon luistert naar de werknemers, biedt hen een luisterend oor en probeert samen met hen naar een oplossing te zoeken.

Een vertrouwenspersoon kan ook een belangrijke rol spelen bij het behandelen van klachten over ongepaste omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie of discriminatie. Door een vertrouwenspersoon te benaderen, kunnen werknemers hun beklag doen en worden de klachten op een professionele manier behandeld.

Een vertrouwenspersoon kan ook helpen om een open en respectvolle werkomgeving te behouden en kan bijdragen aan een gezonde en productieve werksfeer. Al met al kan een vertrouwenspersoon dus een waardevolle aanvulling zijn op een organisatie, omdat hij of zij kan helpen bij het oplossen van problemen en het behandelen van klachten.

Wat zijn ongewenste omgangsvormen

Ongepaste omgangsvormen zijn gedrag of taal die de privacy, integriteit, waardigheid of rechten van anderen schenden of die een negatief effect kunnen hebben op de werkomgeving of de werksfeer. Dit kan bijvoorbeeld gedrag zijn zoals:

  • Seksuele intimidatie
  • Discriminatie
  • Geweld of dreiging met geweld
  • Beledigende of kwetsende opmerkingen of taal
  • Pesten of gepest worden
  • Onbehoorlijke aanrakingen of aanranding

Ongepaste omgangsvormen kunnen leiden tot spanningen en conflicten op het werk en kunnen een negatief effect hebben op de productiviteit en het welzijn van werknemers. Het is daarom belangrijk dat werkgevers duidelijke beleidsregels opstellen om ongepaste omgangsvormen te voorkomen en te behandelen. Werknemers kunnen zich ook wenden tot een vertrouwenspersoon

 

Besparen kosten werkgever

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan op de lange termijn mogelijk kosten besparen voor een werkgever. Door te werken aan een goed werkklimaat en het oplossen van problemen en conflicten op een vroegtijdige en effectieve manier, kan de productiviteit van werknemers verhogen en kan het ziekteverzuim afnemen. Dit kan leiden tot lagere kosten voor de organisatie, bijvoorbeeld door het verminderen van het aantal vervangingen van zieke werknemers of het verminderen van de tijd die werknemers niet kunnen werken vanwege stress of andere mentale problemen.

Een vertrouwenspersoon kan ook helpen bij het behandelen van klachten over ongepaste omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie of discriminatie. Door een vertrouwenspersoon te benaderen, kunnen werknemers hun beklag doen en worden de klachten op een professionele manier behandeld. Dit kan helpen om het risico op juridische geschillen of schadeclaims te verminderen en kan leiden tot lagere kosten voor de organisatie op de lange termijn.

Al met al kan het aanstellen van een vertrouwenspersoon dus op de lange termijn mogelijk kosten besparen voor een werkgever, door het bevorderen van een goed werkklimaat, het verminderen van ziekteverzuim en het verminderen van het risico op juridische geschillen of schadeclaims.

Sinds april 2019 is Den Haag partner van het CSR-centrum.

Jacqueline de Klerk is gemachtigd om trajecten te geven na opleiding en bijscholing van dit centrum. Samen met haar achtergrond en opleiding op het gebied van ademtherapie en cognitieve therapie stelt dat haar in staat om werknemers op een effectieve en prettige manier te begeleiden en te coachen.

 

Voor informatie: stuur een bericht via info@ademtherapiedenhaag.nlof telefonisch 06 – 2862 4365.

Voor de CSR-methode kijk op: www.csrcentrum.nl

Nieuwsgierig naar hoe het met je gesteld is?
Vul de vragenlijsten in en krijg feedback!

Inschrijven voor de nieuwsbrief