Groepen – Bedrijven

Op deze pagina vindt u het aanbod van verschillende trajecten en workshops van Ademtherapie Den Haag

Burn-out traject

Sinds april 2019 is Ademtherapie Den Haag partner van het CSR-centrum. Jacqueline de Klerk is gemachtigd om trajecten te geven na opleiding en bijscholing van dit centrum. Samen met haar achtergrond en opleiding op het gebied van ademtherapie en cognitieve therapie stelt dat haar in staat om werknemers op een effectieve en prettige manier te begeleiden en te coachen.

Voor informatie: stuur een bericht via info@ademtherapiedenhaag.nlof telefonisch 06 – 2862 4365.

Voor de CSR-methode kijk op: www.csrcentrum.nl

Reïntegratie

Mochten er bij u werknemers uitvallen met fysieke klachten bieden wij het “Traject Belastbaarheid Managen” aan.

Door middel van ademtherapie en coaching werken wij samen met de werknemer om deze sneller te laten re-integreren, en zijn belastbaarheid beter te managen.

Er zijn verschillende mogelijkheden met dit traject. Neem voor meer informatie contact op via deze website.

Preventie

Als je op de juiste manier ademt, functioneer je beter. En daardoor verbeteren de prestaties en de productiviteit. Als werknemers beter kunnen omgaan met spanningen en angsten, is dat in het belang van zowel de persoon als het bedrijf.

Er zijn diverse mogelijkheden om kennis te maken met ademtherapie.
Gezamenlijk stellen we een introductiepakket samen. Voor groepen kan het pakket bestaan uit een eerste workshop en een screening. De screening maakt duidelijk welke werknemers meer aandacht kunnen gebruiken in het hanteren van stress, en eventueel of zij een individueel traject in moeten. Alle workshop deelnemers maken kennis met ademtherapie en kunnen dat direct in de praktijk toepassen. We leren je effectieve adem-, beweging- en ontspanningsoefeningen waarmee je allerlei klachten en spanningen kunt bestrijden. Juist preventief. Daarna kunnen we een volledige groepscursus plannen, die uit meerdere bijeenkomsten bestaat. Cursussen tijdens en na werkuren zijn bespreekbaar.

Voor een impressie kunt u onderstaand youtube filmpje bekijken.

Beltraject in strijd tegen (bijna) burn-out.

Werkstress, (bijna) burn-out en angst voor terugkeer burn-out.

Pak het aan met het “Beltraject

“Beltraject” –  BeL staat voor “Balans en Loopbaan”.

Dit vernieuwende concept werkt aan oorzaak (werk situatie) door middel van een loopbaantraject en aan het gevolg (fysieke en mentale klachten) door middel van een adem- en ontspanningstraject.

Voor wie?

Steeds meer mensen kampen met een burn-out of lopen een groot risico om een burn-out te krijgen. Dat is voor deze mensen zwaar en is voor de bedrijven waar ze werken een grote kostenpost. (gemiddelde kosten 90.000,- per jaar..)

Mensen met een (bijna) burn-out kunnen zich vaak niet goed meer ontspannen en slapen vaak slecht. Daarbij zijn er allerlei fysieke symptomen die het moeilijk maken om te functioneren, zowel privé als zakelijk. Met adem- en ontspanningstherapie wordt de werknemer geholpen om weer greep te krijgen op de fysieke klachten en daardoor leert hij beter zijn belastbaarheid managen.

Daarnaast kan een loopbaantraject helpen inzichtelijk te krijgen hoe de medewerker er voor staat, en wat de medewerker nodig heeft om goed te functioneren binnen een bedrijf.

Wat is het?

Het “Beltraject” is een intensief traject dat 16 weken, 8 bijeenkomsten ontspanning en 8 bijeenkomsten loopbaan.

Kijk voor meer informatie op www.beltraject.nl

 ‘Ademsymfonie’ voor bedrijven en groepen

De ‘Ademsymfonie’ voor bedrijven en groepen is een teambuilding workshop waarbij er gezamenlijk gewerkt wordt aan een symfonie van klank. De precieze invulling en tijdsduur van de workshop kan variëren al naar gelang de vraag. Elementen die er standaard inzitten zijn: oefeningen uit de ademtherapie en klank maken.

In overleg kan van de gemaakte ‘Ademsymfonie’  een opname gemaakt worden en gebruikt worden als gift voor het personeel of voor zakenrelaties. Hier zitten extra kosten aan verbonden.

Neem contact op voor verdere informatie en invulling van de workshop.

Samenwerking

De Praktijk voor Adem- en Ontspanningstherapie werkt samen met een aantal professionals waarbij de lijnen kort zijn en er makkelijk overleg wordt gepleegd.

Opdrachtgevers

Workshops en trajecten “Belastbaarheid Managen heeft ze onder andere gedaan voor:

 • Gemeente Den Haag
 • Politie Haaglanden
 • Ministerie van Landbouw en Visserij
 • Raad van State
 • Openbaar Ministerie
 • RSI-vereniging Nederland
 • Het Palet – basisschool Den Haag
 • Florence thuiszorg
 • PsyQ
 • Rabobank Zoetermeer
 • Mensendiecktherapeuten
 • Ministerie van Economische Zaken
 • Vereniging vVT
 • Centrum 16.22
 • Liever Thuis beurs
Informatie aanvraag: